Transmurale Wondzorg

Wondzorg komt steeds vaker voor en zal ten gevolge van de dubbele vergrijzing de komende jaren verder toenemen. Bij wondzorg zijn veel verschillende professionals betrokken waarbij veel fout kan gaan. Transmurale samenwerking en regionale transmurale afspraken zijn daarom van groot belang.

De regionale wond expertgroep bestaat uit een afvaardiging van wondverpleegkundigen van Bernhoven, Pantein, BrabantZorg, Interzorg, Laverhof, Vivent en Breederzorg. Deze groep werkt hierin nauw samen met Synchroon. De wond expertgroep heeft in opdracht van Samen in Zorg de  regionale richtlijn wondbehandeling ontwikkeld en zorgt er nu nog voor dat deze maar ook de richtlijn decubitus preventie en behandeling van de regio regelmatig geüpdatet wordt naar de nieuwste inzichten. Het doel van deze richtlijnen is om te komen tot een uniforme wijze van beoordelen en behandelen van patiënten met wonden/ decubitus maar zeker ook het preventief handelen binnen de regio, wat zal leiden tot verbetering van de kwaliteit van (wond)zorg én uiteindelijk besparing van kosten.

Onderstaande punten zijn van belang bij de toepassing van de Regionale richtlijn wondbehandeling:

  • Wonden kunnen beoordeeld en behandeld worden middels deze richtlijn.
  • Exclusiecriteria voor toepassing van de regionale richtlijn wondbehandeling zijn; brandwonden en oncologische ulcera. Zie hiervoor de specifieke verwijzingen naar de landelijke richtlijnen in de Transmurale Richtlijn Wondzorg.
  • De voorschrijvende specialist, huisarts, specialist ouderengeneeskunde en of de verpleegkundig(e)(specialist) wondzorg bepaalt welk verband wanneer gebruik wordt en wanneer er wijziging van beleid plaats kan vinden.
  • Wanneer de wondgenezing na 2 à 3 weken stagneert, overweeg dan het inschakelen van een meer deskundige, te weten een meer gespecialiseerd verpleegkundige en of arts/doorverwijzing ziekenhuis.
  • Het gebruik van de genoemde producten is niet gebaseerd op wetenschappelijke onderbouwing maar op consensus van (inter)nationale experts.

De richtlijn is voor alle zorgprofessionals beschikbaar.