ANBI-status

Samen in Zorg is een Algemeen Nut beogende instelling (ANBI). Onze gegevens ten behoeve van deze ANBI status:

Statutaire naam: Vereniging Zorgnetwerk Samen in Zorg Oss-Uden-Veghel
KvK-nummer: 52824772
RSIN-nummer: 8506.15.197

Postadres:
Monsterstraat 3
5341 EB Oss
0412-651428
info@sameninzorg.nu

Doelstelling
SiZ stelt zich tot doel om de zorg in Oss, Uden Meierijstad toegankelijk te houden. Dit willen we bereiken  door nauwe samenwerking tussen zorgorganisaties onderling én tussen zorgorganisaties en  welzijnsorganisaties/gemeenten. SiZ is dé verbindende factor. Onze samenwerking draagt bij aan betere  kwaliteit van leven, preventie en behoud van gezondheid van bewoners in de regio. 

De missie van SiZ is samen werken aan toegankelijke, kwalitatief hoogwaardige, integrale en betaalbare  zorg, die bijdraagt aan de kwaliteit van leven van bewoners in de regio.

Gebaseerd op nauwe samenwerking met zorg- en andere partners in de regio en de inzet van nieuwe  (informatie) technologische mogelijkheden, gaat SiZ de regionale regierol van de bestaande regionale  ketens, netwerken verbreden, meer passend bij deze tijd en de vraag.

Bestuur
Het onbezoldigd bestuur van de Vereniging SiZ bestaat uit twee personen. Bekijk hiervoor onze Samen In Zorg pagina.

Beloningsbeleid
De bestuursleden van de vereniging ontvangen geen beloning of een andere vergoeding dan die voor de gemaakte onkosten. Er wordt geen vakantiegeld uitgekeerd. De vereniging heeft geen personeel in dienst.

  • Bekijk hier het jaarplan van Samen in Zorg (2020)
  • Bekijk hier de balans/ winst - en verliesrekening (boekjaar 2020)
  • Bekijk hier het standaardformulier publicatieplicht ANBI algemeen Samen in Zorg (2020)