NAH Keten

Om de behandeling en zorg voor mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsels te verbeteren, is er in de regio Oss-Uden-Meierijstad een NAH zorgketen. In de NAH keten streven wij samen naar goede patiëntenzorg; het snel en op maat helpen van cliënten, zodat zij op het juiste moment en de juiste plaats de juiste zorg krijgen. Door maximale samenwerking en afstemming tussen organisaties en constante ontwikkeling van professionals zijn ketenpartners in staat een toegankelijke en adequate zorg te organiseren en te verlenen. Wij bundelen de kennis op het gebied van hersenletsel en werken zo aan ontwikkeling, innovatie en evaluatie van het zorgaanbod.

De ketenpartners, dit zijn naast de partners in Samen in Zorg ook de Tolbrug en Hersenz, dragen in gezamenlijkheid zorg voor de totale kwaliteit van keten en conformeren zich zoveel als mogelijk naar de landelijke zorgstandaarden en richtlijnen op het gebied van NAH. Zie de actuele zorgstandaarden, richtlijnen en protocollen onder het gelijknamige tabblad op deze website.

De keten is lid van het landelijke kennisnetwerk CVA, zie https://www.kennisnetwerkcva.nl/.

Tevens geeft de NAH keten Oss-Uden-Meierijstad samen met regio Eindhoven en Boxmeer mee vorm aan Breinlijn binnen de regio Noord-Oost Brabant, https://www.breinlijn.nl/

In de keten werken NAH consulenten. Het is geen losstaande functie, maar een vast en belangrijk onderdeel van de NAH keten. Er zijn afspraken tussen de ketenpartners over de inbedding van deze consulenten in de keten. De NAH consulenten zijn, onafhankelijk gepositioneerd, in dienst bij een ketenpartners en werken nauw samen.  

Nazorg bij Niet Aangeboren Hersenletsel

De impact van Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) kan erg groot zijn. Niet alleen u, maar ook uw omgeving kan te maken krijgen met beperkingen in het dagelijks leven.

Veel gehoorde opmerkingen zijn:

  • Ik ben de hele dag zo moe
  • Mijn man/vrouw is zo veranderd
  • Hoe kan ik omgaan met de veranderingen?
  • De omgeving begrijpt mij niet
  • Waar kan ik terecht voor hulp?

Het verwerken van deze gevolgen kan voor alle betrokkenen een emotioneel proces zijn. Voor al uw vragen, advies, ondersteuning en begeleiding kunt u daarom terecht bij een NAH consulent.

Wat kan een NAH consulent voor u betekenen?

De NAH consulent komt meestal in beeld tijdens of meteen na een opname in het ziekenhuis of na een revalidatietraject. Want eenmaal terug in de thuissituatie, komen velen erachter dat veel dingen niet meer gaan zoals voorheen. Een NAH consulent is dan in staat om uw klachten te herkennen en te erkennen en kan u advies, ondersteuning en begeleiding bieden. Waar nodig wordt u verwezen naar andere deskundigen zoals bijvoorbeeld fysiotherapie, logopedie, ergotherapie en dagbesteding. U kunt telefonisch consult(en) en/ of huisbezoek(en) met de NAH consulent hebben. De NAH consulent bespreekt de situatie en brengt samen met u de gevolgen in beeld. Hierbij is ook alle aandacht voor uw naasten. Het kan bijvoorbeeld zijn dat niet alleen u, maar ook uw partner of kinderen problemen ondervinden door de gevolgen van het hersenletsel. U gaat samen met de NAH consulent op zoek naar oplossingen die aansluiten bij uw persoonlijke omstandigheden. De begeleiding kan bijvoorbeeld gericht zijn op hoe om te gaan met vermoeidheid, karakterveranderingen of het oppakken van hobby’s. Het streven is om u en uw naasten te begeleiden om zo zelfstandig en prettig mogelijk te kunnen leven.

Hoe komt u voor deze zorg in aanmerking?

Voor de begeleiding/ ondersteuning door een NAH consulent heeft u geen verwijzing nodig. Bijna alle zorgverzekeraars vergoeden deze zorg, u heeft er dan geen kosten aan. Een enkele zorgverzekeraar vergoedt de zorg niet. Heeft u hierover vragen neem gerust contact met ons op. Heeft u verder vragen of wilt u graag een afspraak maken? Dit kan ook jaren nadat u getroffen bent door NAH. U kunt telefonisch contact opnemen met een NAH consulent (zie onderstaande) of mailen naar: nahnazorg@sameninzorg.nu. Deze NAH consulenten werken allemaal voor de keten, zijn onafhankelijk gepositioneerd en werken nauw samen.  

 

Ons team

NAH Consulenten

Alexandra van der Wulp

06 12 65 59 73

Drag a button, link, or anything else into the icon box to place it below the text. Lorem ipsum dolor sit amet elit.

Regio Uden/Veghel

Drag a button, link, or anything else into the icon box to place it below the text. Lorem ipsum dolor sit amet elit.

Marlies Croonen

06 57 58 49 64

Drag a button, link, or anything else into the icon box to place it below the text. Lorem ipsum dolor sit amet elit.

Regio Uden/Veghel

Drag a button, link, or anything else into the icon box to place it below the text. Lorem ipsum dolor sit amet elit.

Esther Derks

06 10 25 21 08

Drag a button, link, or anything else into the icon box to place it below the text. Lorem ipsum dolor sit amet elit.

Regio Uden/Veghel

Drag a button, link, or anything else into the icon box to place it below the text. Lorem ipsum dolor sit amet elit.

Wies van Bergen

06 12 38 32 33

Drag a button, link, or anything else into the icon box to place it below the text. Lorem ipsum dolor sit amet elit.

Regio Uden/Veghel & Oss

Drag a button, link, or anything else into the icon box to place it below the text. Lorem ipsum dolor sit amet elit.

Hanneke van den Oever

06 23083818

Drag a button, link, or anything else into the icon box to place it below the text. Lorem ipsum dolor sit amet elit.

Regio Oss

Drag a button, link, or anything else into the icon box to place it below the text. Lorem ipsum dolor sit amet elit.

Wilma van den Bos

06 10 96 01 81

Drag a button, link, or anything else into the icon box to place it below the text. Lorem ipsum dolor sit amet elit.

Regio Oss

Drag a button, link, or anything else into the icon box to place it below the text. Lorem ipsum dolor sit amet elit.

Sandra van de Velden

06 13 29 03 17

Drag a button, link, or anything else into the icon box to place it below the text. Lorem ipsum dolor sit amet elit.

Regio Oss

Drag a button, link, or anything else into the icon box to place it below the text. Lorem ipsum dolor sit amet elit.

Vragen of opmerkingen?

Zorgstandaarden, richtlijnen, downloads en links

Landelijke richtlijnen
Zie hier alle actuele en relevante landelijke zorgstandaarden en richtlijnen rondom NAH.

Regionale richtlijnen
Zie hier binnenkort alle actuele en relevante regionale zorgstandaarden en richtlijnen rondom NAH.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over de NAH keten of de NAH consulenten dan kunt u contact opnemen met:

Silvie Bollars
06-11038375
silvie.bollars@sameninzorg.nu