Chronisch zieken

Beschrijving project

Dit project richt zich op de chronische zorgpatiënt met een leefstijl-aandoening die door de huisarts wordt doorverwezen naar de medisch specialist in het ziekenhuis en daarna onder behandeling blijft bij de medisch specialist terwijl dat voor de patiënt weinig tot geen toegevoegde waarde heeft.

In de eerste fase van dit project wordt voor 1 (of 2) chronische leefstijl-aandoening(en) een nieuw Zorgpad ontwikkeld waarbij de behoefte en eigen regie van de patiënt centraal staat en wordt terugverwezen van het ziekenhuis naar de samenwerkingspartners in ‘de wijk’ (het zorgnetwerk). Dit zorgnetwerk is een samenwerkingsnetwerk bestaande uit huisartsen/praktijkondersteuners, wijkverpleegkundige/ thuiszorg, apotheek, paramedici, patiënten/cliënten etc.

Er wordt ingezet op het verbeteren van leefgewoonten en van de kracht van positieve gezondheid

Het beoogde effect

Zorg op de juiste plek door de juiste zorgprofessional. Samenwerking/ integrale zorg en welzijn, waarbij de hulp- en zorgvragen van cliënt écht centraal komen te staan.

 • Beoogde effect patiënten/cliënten/burgers:
  • meer ziekte inzicht, zelfredzaamheid en zelfvertrouwen
  • minder vaak naar het ziekenhuis
 • Beoogde effect 2e lijn:
  • minder polibezoek door de patiënt;
 • Beoogde effect 1e lijn:
  • minder bezoek aan huisarts
  • betere afstemming van activiteiten tussen verschillende zorgverleners in het zorgnetwerk

Overall effect: minder druk op de zorg; gedragsverandering (zorgprofessionals en burgers/patiënten); betere kwaliteit van leven cliënt/patiënt (aanbod gericht op patiëntbehoefte); lagere totale zorgkosten per patiënt. 

Overige informatie

In de loop van het project zal er hier nadere informatie geplaatst worden over het project.