Spoedzorg/ onplanbare Nachtzorg 

Beschrijving project

Dit initiatief gaat over de uitbreiding van het project Onplanbare Nachtzorg (ONZ) (23.00-7.00 uur).

In het (lopende) project ONZ willen we de onplanbare nachtzorg toekomstbestendig maken en ook aan laten sluiten bij het landelijk kader om te komen tot toekomstbestendige wijkverpleging. Het gaat in dit project om acute zorgvragen van thuiswonende in de nacht waarin zo spoedig mogelijk (< half uur) wijkverpleging verleend moet worden. Hier is door de huidige overlap van de verschillende thuiszorgaanbieders nog de nodige efficiëntie te behalen. De dubbele vergrijzing én de krapte op de arbeidsmarkt zorgen de komende jaren voor extra druk op o.a. de wijkverpleging. Samenwerking is dus cruciaal. Het opschalen van het project ONZ naar andere acute zorgvragen in de nacht (Spoedeisende hulp, huisartsenpost en geestelijke gezondheidszorg) is essentieel.

 Het beoogde effect

  • Verbetering van de kwaliteit van zorg: inzet van de juiste deskundigheid bij de zorgvraag, snellere hulp voor onplanbare zorg door kortere aanrijtijden, efficiëntere en korte communicatielijnen.
  • Uitbreiding van de doelgroep: thuiswonenden met een acute zorgvraag in de nacht die nog niet bekend zijn bij een thuiszorgorganisatie en aankloppen bij de HAP, GGZ en SEH.

Overige informatie

In de loop van het project zal er hier nadere informatie geplaatst worden over het project.