Uitbreiden Ruwaard/SamenWerkWijze Oss

Beschrijving project

Binnen Proeftuin Ruwaard is de afgelopen 4 jaar de SamenWerkWijze ontwikkeld. In de Ruwaard, een wijk in de gemeente Oss, bedenken wijkbewoners en organisaties samen oplossingen waarin mensen meer voor zichzelf en voor elkaar kunnen gaan doen. Voor nadere informatie over de proeftuin Ruwaard en SamenWerkwijze verwijzen wij u graag door naar respectievelijk ProeftuinRuwaard en 1SociaalDomein. Ruwaard is gestart vanuit het sociaal domein (alle inspanningen die de gemeente verricht rond werk, participatie en zelfredzaamheid, zorg en jeugd). Samen in Zorg  kent een sterke medische inbedding gericht op gezondheid. Deze 2 invalshoeken kunnen elkaar aanvullen en versterken om zo de preventiekracht op wijkniveau nog verder te ontwikkelen. Daarmee willen wij het maatschappelijk rendement verhogen en de zorgkosten en de druk op de 2e lijn reduceren.  Daarnaast willen wij de SamenWerkWijze en de principes erachter breder ontsluiten in een grotere regio. Het doelmatig bijdrage aan veerkrachtige wijken en haar bewoners.

Overige informatie

In de loop van het project zal er hier nadere informatie geplaatst worden over het project.