Netwerk Dementie/Geriatrie

Het netwerk dementie/geriatrie Oss-Uden-Meierijstad wil bijdragen aan het toegankelijk houden van de zorg voor kwetsbare ouderen en mensen met dementie in de regio en zorgen voor een duidelijk en deskundig aanspreekpunt voor u en uw sociaal netwerk.

Verschillende aangesloten thuiszorgorganisaties hebben in hun werkgebied casemanagers (dementie) in dienst. Zij zorgen ervoor dat u altijd op het juist moment de juiste zorg ontvangt.  

Het netwerk dementie/geriatrie maakt onderdeel uit van Samen in Zorg. Samen met de aangesloten zorgorganisaties en onze regionale samenwerkingspartners (zoals o.a. Alzheimer NL, gemeenten, welzijns- en mantelzorgorganisaties en de zorgverzekeraars) blijven we de zorg in onze regio optimaliseren.

Meer Informatie

Casemanagement dementie en aanmelding

Als de diagnose is gesteld, hebben mensen vaak veel zorgen en vragen:

  • Wat betekent dit voor mij/ voor mijn naaste?
  • Hoe ziet onze toekomst eruit?
  • Wat zijn de mogelijkheden als we hulp of zorg nodig hebben?

Bij deze vragen kan het Netwerk ondersteuning bieden. Er kan bijvoorbeeld een casemanager (dementiebegeleider) thuis met u meedenken. De huisarts of de wijkverpleging kan bij een niet-pluis gevoel of na de diagnose dementie, de casemanager voor u inschakelen.

Als u te horen hebt gekregen dat u dementie hebt, kan een casemanager dementie bij u op bezoek komen om uw eerste zorgen en vragen te bespreken. Na één of enkele gesprekken geeft de casemanager dementie de begeleiding meestal weer over aan uw huisarts, praktijkondersteuner of wijkverpleegkundige, met wie u al contact had. Deze professional zal de rol van casemanager op zich nemen en u begeleiden. Als de zorgen of vragen thuis toenemen, en er behoefte is aan meer specialistische ondersteuning, raakt de casemanager dementie opnieuw bij u betrokken.

De casemanager is uw vaste aanspreekpunt en vertrouwenspersoon tijdens het dementieproces.

Een casemanager komt thuis op bezoek en zal met u en uw naasten, bespreken hoe het de afgelopen periode is gegaan. Zo nodig worden omgangsadviezen gegeven, en bij problemen bespreekt u samen hoe u deze kunt voorkomen of oplossen.

Een casemanager vraagt naar uw sociale netwerk en denkt met u mee hoe u uw sociale contacten, sport, hobby’s en geloofsbeleving kunt blijven volhouden. Ook is hij/zij op de hoogte van alle mogelijkheden van professionele zorg en hulp in de regio. De casemanager ondersteunt u in het houden van overzicht over de diverse zorg- en hulpverleners die betrokken zijn, bemiddelt zo nodig en stemt met hen af.

Ook kijkt u samen vooruit. Hoe ziet de nabije en verdere toekomst eruit en wat is ervoor nodig om goed en fijn thuis te kunnen blijven wonen, ook als dementieklachten toenemen? Met naasten wordt besproken hoe zij hun mantelzorgtaken goed kunnen volhouden en welke tips en handvatten zij hiervoor nodig hebben.

De casemanager

Een casemanager dementie heeft specifieke kennis en ervaring over dementie en het ziekteproces. Hij of zij informeert, begeleidt, denkt mee, adviseert en helpt keuzes te maken. Uw vragen zijn hierin leidend. De casemanager dementie biedt een luisterend oor en emotionele begeleiding aan de persoon met dementie en zijn of haar naasten. Zo helpt de casemanager dementie u om te gaan met de ziekte en met de gevolgen ervan in het dagelijks leven.

Een casemanager dementie kan, vanwege haar expertise, kortdurend of langdurig betrokken zijn. Zo kan het zijn dat u na de diagnose veel vragen of zorgen heeft. De casemanager dementie kan u dan kortdurend ondersteunen. Mocht het op een later moment nodig zijn om meer intensieve begeleiding te krijgen van de casemanager dementie, dan kent u elkaar en kan zij goed met u meedenken.

 

Vragen of opmerkingen?

Zorgstandaarden, richtlijnen, downloads en links

Zorgstandaard Dementie
Het Netwerk werkt volgens de Zorgstandaard dementie gepubliceerd in 2020 (Alzheimer NL).

De zorgstandaard wijst de weg in de hulp en zorg bij dementie. De zorgstandaard is gemaakt door organisaties die hulp bieden aan mensen met dementie en hun naasten. Zij hebben samen afspraken gemaakt over goede zorg bij dementie.

Zie de Zorgstandaard dementie publieksversie en versie voor zorgprofessionals.

Casemanagement Dementie

Richtlijnen

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over het netwerk dementie/geriatrie Oss Uden Meierijstad of over het casemanagement? Dan kunt u terecht bij:

Liezeth Drabbels
06 - 24 47 87 65
liezeth.drabbels@sameninzorg.nu

Wilt u ondersteuning van een casemanager, of heeft u inhoudelijke vragen over dementie? U kunt contact opnemen met uw huisarts, wijkverpleegkundige en zorgorganisaties die deelnemen aan het netwerk.