Wat is dementie?

Dementie is de naam voor een combinatie van symptomen (een syndroom), waarbij de verwerking van informatie in de hersenen is verstoord. Het is een progressieve ziekte, wat betekent dat de ziekte steeds meer klachten veroorzaakt in de loop der tijd. Hierdoor ontstaan problemen in het dagelijks functioneren en worden mensen geleidelijk aan meer afhankelijk van anderen.

Dementie is een ingrijpende ziekte, zowel voor degene die het krijgt als voor de naasten.

 

U bent niet de enige. Er zijn in Nederland bijna 300.000 mensen met dementie en tot 2050 zal dit oplopen tot ruim 620.000 mensen. Verreweg de meeste mensen met dementie wonen thuis. Er zijn gemiddeld 3 naasten betrokken als mantelzorger bij iemand met dementie.

Inzicht in wat dementie is, welke kenmerken er zijn en hoe u met deze ziekte kunt omgaan, kunnen u helpen om aan te passen aan het leven met dementie.

De meest voorkomende vormen van dementie zijn de ziekte van Alzheimer, Vasculaire Dementie, Lewy Body Dementie en Frontotemporale Dementie. Ongeveer 1 op de 5 mensen krijgt een vorm van dementie.

Er zijn diverse websites waar u informatie kunt vinden over dementie: