Netwerk Dementie/Geriatrie

Handreiking ‘Signalering en opvolging kwetsbare ouderen’

Deze handreiking voor professionals in de eerste lijn is uitgewerkt door de werkgroep ‘Signalering en opvolging kwetsbare ouderen’ (Samen in Zorg).

De handreiking helpt om de samenwerking tussen welzijn en zorg voor kwetsbare ouderen goed op te zetten. De kracht is multidisciplinaire samenwerking. Het tijdig signaleren en een goede samenwerking tussen de huisartsenpraktijk, (sociale) wijkteams en specialisten ouderenzorg vormen een belangrijk onderdeel.

Het uiteindelijke doel van de samenwerking tussen zorg en welzijn is het bereiken van een betere kwaliteit van leven en het vergroten van de zelfredzaamheid van kwetsbare ouderen, zodat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

De Handreiking beschrijft de stappen die nodig zijn om te komen tot goede zorg voor kwetsbare ouderen en is bedoeld voor (zorg)professionals werkzaam in de eerste lijn in de regio Oss, Uden, Veghel die hun zorg voor kwetsbare ouderen willen verbeteren.

De Handreiking en de bijbehorende bijlagen zijn te downloaden.

Richtlijnen, downloads en links