Module Ouderenzorg

Een groot aantal huisartsen in de regio zijn aangesloten bij Synchroon werken met de module Ouderenzorg. Dit betekent dat een praktijkondersteuner van de huisarts de meer kwetsbare ouderen in hun praktijk goed in de gaten houdt. Ook kan er een specialist ouderengeneeskunde betrokken worden, met kennis over geriatrische problemen en/of dementie.

Vanuit de module ouderenzorg onderhoudt de praktijkondersteuner contact met zowel de kwetsbare ouderen als andere professionals die betrokken zijn bij de geriatrische zorg rondom een specifieke cliënt. Bijvoorbeeld een betrokken een wijkverpleegkundige, paramedicus, welzijn en eventueel casemanager dementie. Zo nodig wordt er een multidisciplinair overleg (MDO) georganiseerd om de zorg goed met elkaar af te stemmen.

Als er sprake is van dementie kan de praktijkondersteuner de rol van casemanager op zich nemen, tot dit wordt overgedragen aan een wijkverpleegkundige of casemanager dementie. Er wordt altijd met de cliënt en mantelzorgers, en met de professionals afgesproken wie regievoerder is als casemanager bij een cliënt.