Wat is niet aangeboren hersenletsel?

De hersenen sturen alles aan in uw lichaam; ze zorgen ervoor dat u kunt denken, voelen en bewegen. Hersenen bestaan uit honderd miljard hersencellen. Bij mensen met niet-aangeboren hersenletsel is schade in een deel van de hersencellen ontstaan als gevolg van een ziekte of ongeval. Door deze hersenschade kan het aansturen van uw lichaam verstoord raken.

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is geen medisch diagnose, maar een verzamelnaam voor verschillende vormen van hersenletsel die ontstaan zijn na de geboorte.

NAH is te verdelen in traumatisch en niet-traumatisch.

Hersenletsel

Hersenletsel schema

Bij traumatisch hersenletsel is het letsel ontstaan door een oorzaak buiten het lichaam.

Bijvoorbeeld:

 • een val van een trap,
 • een botsing in het verkeer
 • een harde klap op het hoofd bij een vechtpartij

Oorzaken kunnen als volgt worden ingedeeld

Zonder schedelletsel:

 • (Verkeers)ongeval;
 • val;
 • zwaar voorwerp tegen het hoofd;
 • klap tegen het hoofd;

Met schedelletsel:

 • Binnendringen van botgedeeltes
 • Voorwerp

Niet-traumatisch hersenletsel ontstaat door een proces in het lichaam.

Bijvoorbeeld:

 • Gezwel/tumor
 • Vergiftiging/intoxicatie (drugs, alcohol)
 • Zuurstofgebrek (hypoxie/anoxie), ten gevolge van:
  • Hartstilstand
  • Bijna-verdrinking
  • Afsluiting luchtpijp
  • Rookvergiftiging

Wat zijn de gevolgen van hersenschade?

Na niet-aangeboren hersenletsel kunnen heel veel verschillende gevolgen voorkomen. Ieder mens is anders en ieders hersenletsel is anders. Sommige mensen houden weinig klachten over en sommige houden veel klachten over. Hier een kort overzicht van mogelijke gevolgen doordat de hersenen het lichaam niet meer goed kunnen aansturen.

   Lichaam

 • vermoeidheid
 • overprikkeling
 • moeite met bewegen bijvoorbeeld door een gedeeltelijke of volledige verlamming van een arm of been
 • moeite met (het slikken van) eten en drinken
 • epileptische aanvallen of spasticiteit

   Dagelijks leven

 • moeite met kunnen zorgen voor jezelf
 • moeite met het ondernemen van activiteiten
 • moeite met het geheugen, concentreren en/of het verwerken van informatie
 • moeite met praten en/of begrijpen van taal

   Sociaal leven

 • verandering van rol in het gezin en in vriendschappen
 • verandering van het gevoel van meedoen met de maatschappij
 • moeite met intimiteit en/of seksualiteit
 • moeite met het uitoefenen van werk of hobby’s

   Gevoelens en gedachten

 • verandering van gedrag of emoties, bijvoorbeeld door stemmingswisselingen
 • moeite met het aanpassen aan de nieuwe situatie
 • minder zin hebben om dingen te doen
 • gevoelens van eenzaamheid en/of minder gelukkig voelen

Hoe vaak komt een niet aangeboren hersenletsel voor?

We staan er meestal niet bij stil hoe vaak hersenaandoeningen voorkomen. Maar de cijfers liegen er niet om: één op de vier Nederlanders heeft een hersenaandoening. In 2016 waren er volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 645.900 mensen in Nederland bekend bij de huisarts die een vorm van hersenletsel hebben opgelopen. Jaarlijks komen daar ongeveer 140.000 Nederlanders bij. U bent dus niet alleen.

Nadere informatie niet aangeboren hersenletsel

Uitgedeelde schriftelijke informatie in de keten
Afhankelijk van de oorzaak van het letsel wordt binnen de NAH keten een van onderstaande twee schriftelijke informatiemateriaal uitgedeeld

Websites met informatie over niet-aangeboren hersenletsel