hello world!
Published: 7 augustus 2022

Succesvolle netwerkbijeenkomsten

Het netwerk dementie/geriatrie Oss, Uden, Meierijstad organiseerde in de eerste helft van 2022 drie goed bezochte netwerkbijeenkomsten. 

Het doel van deze netwerkbijeenkomsten betreft kennisdeling en kennismaking. 

Aan de hand van een inhoudelijk onderwerp kon men collega zorgprofessionals uit hun regio beter leren kennen.

24 maart --> Thema: jonge mensen met dementie

31 maart --> Thema: MDO en samenwerken

7 april --> Thema: Zorg mijdend gedrag en klein sociaal netwerk