Over Samen in Zorg

Het samenwerkingsverband Samen in Zorg is opgericht in mei 2011.

Om beter toegerust te zijn voor de toenemende (chronische) zorgvraag en de toenemende schaarste aan middelen hebben zich in de regio Oss-Uden-Veghel zorgorganisaties verenigd in Samen in Zorg (SiZ):

Zij werken samen onder het motto:

"Zorgorganisaties in de regio Oss-Uden-Veghel werken voor u samen"

 • voor samenhang
 • voor kwaliteit
 • voor doelmatigheid
 • voor vernieuwing

Doelstellingen en kernwaarden

Doelstellingen

 • Het komen tot een transparante en doelmatige infrastructuur voor de regio.
 • Het verbeteren van de onderlinge samenhang van zorg voor de zorgvrager tussen verschillende zorgaanbieders en een effectieve en efficiënte inzet van middelen en capaciteit.
 • Aanjager van innovatie zijn op dit terrein met een voorloperfunctie voor netwerken in Nederland. Het gaat daarbij vooral om projecten die niet in kleiner verband kunnen worden opgepakt.

Samen in Zorg streeft deze ambitieuze doelstelling na in samenwerking met de zorgvragers, gemeenten, welzijnspartijen, cliëntenbelangenorganisaties, apothekers, het zorgkantoor, zorgverzekeraars en andere belanghebbenden.

De kernwaarden die de leden van Samen in Zorg onderschrijven zijn:

 • Partners zijn gelijkwaardig. Het zijn van een 'grote' of 'kleine' speler maakt niet uit, de toegevoegde waarde en specifieke competenties staan centraal.
 • Partners respecteren elkaar en zorgen er voor dat de klant niet gedupeerd wordt door onderlinge marktwerking.
 • Concurrentie is positief. Partners gunnen elkaar iets vanuit verschillende rollen, streven naar win-win situaties en staan open voor nieuwe vormen of concepten.
 • Afspraak is afspraak. Zo niet, dan wordt de partner direct en rechtstreeks aangesproken op het niet nakomen van de afspraken.
 • Versterk de eigen kracht. Het signaleren en delen van knelpunten, hiaten of beperkingen is een uitnodiging voor het samen werken aan oplossingen. De kerncompetenties en kracht van de partners worden op die wijze versterkt.

Jaarverslag en jaarplannen

Jaarplan 2018

Organisatie

Samen in Zorg is georganiseerd als een vereniging. Er is voor deze organisatievorm gekozen vanwege het open karakter. Zorgorganisaties die aan de voorwaarden voor lidmaatschap voldoen kunnen lid worden.

De algemene ledenvergadering komt tenminste tweemaal per jaar bijeen. Zij nemen o.a. besluiten ten aanzien van op te pakken activiteiten. Het dagelijks bestuur komt tenminste tien maal per jaar bijeen.

Het bestuur

Marcel SchenkelsVoorzitter
Dhr. M. Schenkels
Medisch directeur zorgmodellen Ziekenhuis Bernhoven

 

 Philip van Hout 8960 staandVice-voorzitter
Dhr. P. van Hout
Directeur Breederzorg Thuiszorg
 

Netwerkcoördinator SiZ en Netwerk Geriatrie/keten Dementie

l-drabbels


Mevr. L. Drabbels
Telefoonnummer: 06-24478765
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ketencoördinator CVA en Parkinson

s-bollars


Mevr. S. Bollars
Telefoonnummer: 0413-362951
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.