Herkenbare en aanspreekbare wijkverpleging

Minister De Jonge wil dat de wijkverpleging in en voor een wijk samenwerkt als één team. Deze omslag houdt in dat vanaf 2020 afspraken over de onplanbare nachtzorg zijn gemaakt en vanaf 2021 zorgprofessionals (van één of meerdere zorgaanbieders) die wijkverpleging leveren, samen werken als één team in de wijk.

Afspraken zijn opgenomen in leidraden, met name de 'Leidraad herkenbare en aanspreekbare wijkverpleging', een leidraad om versneld te komen tot een toekomstbestendige en herkenbare wijkverpleging. Binnen de kaders van een leidraad heeft iedere wijk ruimte om zelf de eigen invulling en uitvoering van de teams wijkverpleging te bepalen op basis van de lokale situatie en de ervaringen. Dit vergt dat de aanbieders de wijk kennen, weten wat daar speelt en wat daar wel of niet werkt. De minister omarmt hiermee de door alle veldpartijen opgestelde 'Leidraad herkenbare en aanspreekbare wijkverpleging'.

Download hier de 'Leidraad herkenbare en aanspreekbare wijkverpleging' (pdf), opgesteld door ActiZ, Patiëntenfederatie Nederland, V&VN, VNG, VWS, ZN en Zorgthuisnl.