Gebruik USER in de NAH-keten

De verpleeghuizen binnen de NAH-keten gaan in 2020 gebruikmaken van de USER. De USER (Utrechtse Schaal voor Evaluatie van Klinische Revalidatie) is een meetinstrument om het resultaat van de klinische revalidatie te meten.

Als de USER tijdens revalidatie regelmatig afgenomen wordt, biedt dit de patiënt en het behandelteam informatie over de voortgang. Daarnaast kan de USER, wanneer de resultaten bekeken worden op groepsniveau, de uitkomst van klinische revalidatie voor bijvoorbeeld diagnosegroepen of behandelteams in beeld brengen.

De USER meet hoe zelfredzaam iemand is op het gebied van mobiliteit, zelfverzorging en cognitie, zie formulier. Per handeling wordt aangegeven of iemand dit zelfstandig kan of met hulp en hoeveel moeite het kost. Daarnaast worden subjectieve aspecten als stemming, vermoeidheid en pijn gemeten. De USER is bruikbaar voor volwassen klinisch opgenomen patiënten van verschillende diagnosegroepen. De USER betreft dus een schaal op het niveau van activiteiten. De USER is ruim gevalideerd. De USER is eigenlijk gewoon een uitgebreide Barthel Index.