De Parkinsonketen gaat deelnemen aan het landelijke PRIME onderzoek

Het Expertisecentrum voor Parkinson- & Bewegingsstoornissen van het Radboudumc heeft een subsidie ontvangen van de Engelse Gatsby Foundation en het ministerie van Economische zaken. Het bedrag komt ten goede aan de verbetering van de zorg voor 2.500 mensen met Parkinson of een vorm van Parkinsonisme uit Nijmegen en omstreken door middel van zorginnovatie. Het Expertisecentrum wil deze zorgverbetering realiseren in een samenwerkingsverband van 5 ziekenhuizen / regio’s. De zorgverbetering wordt uitgevoerd onder de naam PRIME project; Proactive and Integrated Management and Empowerment in Parkinson’s Disease. Met de PRIME-zorginnovatie beogen we de volgende vier doelen te bereiken:

1) Een betere gezondheid voor mensen met Parkinson(ismen) en hun naasten;
2) Een betere patiëntervaring met ‘de zorg’;
3) Een grotere tevredenheid van betrokken zorgverleners;
4) Beheersing van de kosten.

Op 31 oktober vond de Kick-off bijeenkomst plaats.