5 jaar Parkinson Café Oss-Uden-Meierijstad

Op 19 september hebben we het 5-jarig bestaan van het Parkinson Café gevierd. Er zijn 85 gasten geweest op deze muzikale feestelijke middag. Noud Bongers, Brabants liedjeszanger, zorgde voor een leuke sfeervolle middag. Ook werden de vrijwilligers in het zonnetje gezet.

Het Parkinson Café is een ontmoetingsplek voor Parkinson(isme) patiënten, hun naasten en overige belangstellenden. Ook zijn het informatieve bijeenkomsten met iedere keer een ander thema en andere gastspreker(s). Er zijn 6 cafés per jaar. Deze cafés zijn van 14.00 - 16.00 uur in zalencentrum het Witte Huis te Zeeland. De toegang is gratis. Daarnaast wordt er driemaal per jaar een café specifiek voor de jonge Parkinson patiënten georganiseerd.