Het Parkinson Café viert het eerste lustrum!!

Op 19 september a.s. vieren we het 5-jarig bestaan van het Parkinson Café. Het Café is een succes gebleken. Gemiddeld zijn er 59 gasten. Het Parkinson Café is een ontmoetingsplek voor Parkinson(isme) patiënten, hun naasten en overige belangstellenden. Ook zijn het informatieve bijeenkomsten met iedere keer een ander thema en gastspreker(s). Er zijn 6 Cafés per jaar. De Cafés zijn gratis toegankelijk voor bezoekers en zijn afhankelijk van donaties, giften en subsidies. In 2016 is er ook een Café specifiek voor de jonge Parkinson patiënten gestart.

U bent 19 september natuurlijk ook van harte welkom op ons lustrum. Het zal een muzikale feestelijke middag zijn. De middag is van 14.00 tot 16.00 uur in zalencentrum het Witte Huis te Zeeland.

Bekijk het programma voor het tweede half jaar 2019.