Beter Thuis ‘App’ Zorgwissel

Het laatste nieuws over de Beter Thuis ‘App’.

De Beter Thuis App is een hulpmiddel voor zorgprofessionals om zorg in te zetten bij cliënten thuis dan wel een ‘tijdelijk’ bed te zoeken. Klik hier voor meer informatie over de App.

Lees de eerste resultaten over het gebruik van deze app via deze link.

In december zal de eindevaluatie plaats vinden.