Kennismakingslunch tussen medewerkers poli geriatrie en casemanagers dementie

Op 19 juni jl. hebben geriaters en geriatrieverpleegkundigen werkzaam op de poli geriatrie Bernhoven en de casemanagers dementie werkzaam in de regio Oss, Uden, Meierijstad elkaar (beter) leren kennen onder het genot van een lekker broodje. Een groep van 24 deelnemers werd verdeeld over drie groepen en er werd gerouleerd, zodat iedereen elkaar kon leren kennen.

In 2017 is de werkwijze binnen de keten dementie aangepast en zijn er nieuwe casemanagers bijgekomen. Belangrijk dus om elkaar te leren kennen en met elkaar te evalueren wat er goed gaat en waar verbeterpunten liggen. De reacties over de bijeenkomst waren positief: ‘Er wordt al goed samengewerkt’, ‘er zijn korte lijnen’ en 'er is veel kennis en expertise aanwezig in de regio’.

Verbeterpunten waren er ook: ‘informatie-uitwisseling’, ‘aanmeldprocedure’, ‘onvoldoende thuiszorg’. Met de vragen en punten die we vanuit het netwerk dementie op kunnen pakken gaan we aan de slag. Het is belangrijk om deze aanwezige kennis en expertise in de regio met elkaar te blijven delen. In het najaar willen we met alle ketenpartners bij elkaar komen. Samen willen we (blijven) zorgen voor goede dementiezorg in de regio!