Samen beslissen

Beslist u al samen met patiënten met CVA of hersenletsel?

Samen beslissen beoogt de relatie van de zorgverlener en de patiënt te verschuiven van de paternalistische benadering, waar voornamelijk de zorgverlener de beslissingen neemt, naar een gelijkwaardige benadering, waarin de zorgverlener samen met de patiënt een beslissing neemt. Het is een proces waarin de zorgverlener en de patiënt samen beslissingen nemen over diagnostiek, behandelingen of begeleiding, op grond van (wetenschappelijke) kennis, professionele ervaring en de voorkeuren en waarden van de patiënt (Elwyn 2012).

Lees meer...

Parkinson en Yoppers Café

Het betreft een ontmoetingsplek voor Parkinson(isme) patiënten hun naasten en overige belangstellenden. Ook zijn het informatieve bijeenkomsten met iedere keer een ander thema en gastspreker(s). Er zijn 9 cafés per jaar, 3 specifiek voor de jongeren (Yoppers). De cafés zijn gratis toegankelijk voor bezoekers en zijn afhankelijk van donaties, giften en subsidies.

Lees meer...

Bike for Parkinson

Een groep enthousiaste mensen in de Parkinsonketen Oss-Uden-Meierijstad heeft op 1 september 2018 deelgenomen aan het BikevoorParkinson event. Het BikevoorParkinson event wordt jaarlijks georganiseerd door ParkinsonNet. Bikevoorparkinson vraagt aandacht voor de ziekte van Parkinson en brengt mensen samen in beweging. Door middel van sponsoring halen ze geld op voor één specifiek doel dat bijdraagt aan betere zorg voor mensen met Parkinson.

Lees meer...

Samenwerking in de nachtzorg uitgebreid naar Uden, Landerd en Oss

Pantein, Laverhof en Brabantzorg werken sinds februari 2015 samen op het gebied van nachtzorg in de regio Schijndel, St. Oedenrode en Heeswijk-Dinther. Met ingang van 1 februari 2018 hebben Brabantzorg en Thuiszorg Pantein de samenwerking naar het werkgebied Uden, Landerd en Oss uitgebreid. De samenwerking in de nacht wordt ook in 2019 door betrokken organistaties voortgezet. De projectfase loopt eind 2018 af.

Lees meer...

Beter Thuis ‘App’ Zorgwissel

Het laatste nieuws over de Beter Thuis ‘App’.

De Beter Thuis App is een hulpmiddel voor zorgprofessionals om zorg in te zetten bij cliënten thuis dan wel een ‘tijdelijk’ bed te zoeken. Klik hier voor meer informatie over de App.

Lees de eerste resultaten over het gebruik van deze app via deze link.

In december zal de eindevaluatie plaats vinden.