Parkinson en Yoppers Café

Een ontmoetingsplek voor Parkinson(isme) patiënten, hun naasten en overige belangstellenden. Ook zijn het informatieve bijeenkomsten met iedere keer een ander thema en gastspreker(s). Er zijn 9 cafés per jaar, 3 specifiek voor de jongeren (Yoppers). De cafés zijn gratis toegankelijk voor bezoekers en zijn afhankelijk van donaties, giften en subsidies.

Lees meer...

Parkinson en Yoppers Café 2019

Een ontmoetingsplek voor Parkinson(isme) patiënten, hun naasten en overige belangstellenden. Ook zijn het informatieve bijeenkomsten met iedere keer een ander thema en gastspreker(s). Er zijn 9 cafés per jaar, 3 specifiek voor de jongeren (Yoppers). De cafés zijn gratis toegankelijk voor bezoekers en zijn afhankelijk van donaties, giften en subsidies.

Klik op de programma's voor de data: jaarprogramma Yoppers 2019 en het halfjaar programma 2019 Parkinson Café. Belangrijk is dat zoveel mogelijk Parkinsonpatiënten, hun naaste en overige belangstellenden op de hoogte zijn van de cafés. We zouden het zeer op prijs stellen als het programma zoveel mogelijk wordt verspreid. Wij hebben uw hulp daarbij nodig. Zou u het mee willen verspreiden en eventueel ophangen? Bij voorbaat bedankt!

Café Brein 2019

Café Brein Oss en Uden/Veghel
Een trefpunt voor mensen met een niee-aangeboren hersenletsel (NAH), hun partners, mantelzorgers, familie, vrienden en professionals. NAH kan bijvoorbeeld ontstaan na een beroerte, ongeval, hersentumor of reanimatie.

In Café Brein worden wisselende onderwerpen besproken in een gezellige, ontspannen sfeer. Het accent lig op contact, erkenning, herkenning en voorlichting. Een plek waar je niet steeds hoeft uit te leggen wat er aan de hand is. Aanmelden is niet nodig en deelname is gratis.

Klik hier voor data en locaties.

Samen beslissen

Beslist u al samen met patiënten met CVA of hersenletsel?

Samen beslissen beoogt de relatie van de zorgverlener en de patiënt te verschuiven van de paternalistische benadering, waar voornamelijk de zorgverlener de beslissingen neemt, naar een gelijkwaardige benadering, waarin de zorgverlener samen met de patiënt een beslissing neemt. Het is een proces waarin de zorgverlener en de patiënt samen beslissingen nemen over diagnostiek, behandelingen of begeleiding, op grond van (wetenschappelijke) kennis, professionele ervaring en de voorkeuren en waarden van de patiënt (Elwyn 2012).

Lees meer...

Bike for Parkinson

Een groep enthousiaste mensen in de Parkinsonketen Oss-Uden-Meierijstad heeft op 1 september 2018 deelgenomen aan het BikevoorParkinson event. Het BikevoorParkinson event wordt jaarlijks georganiseerd door ParkinsonNet. Bikevoorparkinson vraagt aandacht voor de ziekte van Parkinson en brengt mensen samen in beweging. Door middel van sponsoring halen ze geld op voor één specifiek doel dat bijdraagt aan betere zorg voor mensen met Parkinson.

Lees meer...