Samen in Zorg voor u

'Samen in Zorg’ is een vereniging die bestaat uit zorgpartners in de regio
Oss-Uden-Veghel. Zij stellen zich ten doel de onderlinge samenhang van zorg tussen verschillende zorgaanbieders te verbeteren. Betere afstemming leidt tot effectievere en efficiëntere inzet van middelen en capaciteit in de zorg, en daarmee ook tot een betere zorg voor de patiënten.

Naast het verbeteren van de samenhang van de zorg voor patiënten, wil het samenwerkingsverband een aanjager zijn van innovatie in de zorg en een voorbeeld voor andere regionale netwerken in Nederland.